СЕМИНАР

Финансово планиране с LucaNet – прозрачно и гъвкаво управление

БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ

Как да планирате ефективно?
Как прецизно да контролирате ликвидността си?

Вторник, 27 юни 2017
Хотел Novotel, София, бул. Цариградско шосе 115Н, Зала Париж

БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ

Заповядайте на семинара, за да си отговорите на тези въпроси и да се запознаете с възможностите на софтуера за финансово планиране и консолидация LucaNet. Вход свободен. Местата са ограничени и е необходима предварителна регистрация.

Събитието е предназначено за всички, които се занимават с финансово планиране, бюджетиране и контрол на изпълнението. По време на семинара ще разгледаме основни предизвикателства, пред които се изправят специалистите в ежедневната си работа и ще покажем как лесно и бързо можем да се справим с тях.

ЗАЩО ДА ПРИСЪСТВАТЕ?

 • - Ще разберете как да оптимизирате процеса по финансово планиране с помощта на специализиран софтуер
 • - Ще научите как да създавате различни сценарии на бюджет и гъвкаво да управлявате инвестициите си
 • - Ще разберете как да оцените риска и заплахите за Вашия бизнес
 • - Чудесна възможност за обмяна на опит с хора от Вашия, както и други браншове

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ СЕМИНАРЪТ?

Семинарът е подходящ за финансови директори, анализатори, контрольори, счетоводители и всички, които се занимават с финанси.

В рамките на семинара ще бъдат представени практически примери и добри практики за финансово планиране със специализирания софтуера LucaNet. Вижте повече за решението.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

Финансово планиране с LucaNet – прозрачно и гъвкаво управление

27 ЮНИ 2017

 • 09:00 – 09:30 Регистрация. Кафе.
 • 09:30 – 09:45

  Откриване и представяне на Balkan Services

 • 09:45 – 11:00

  Планиране със специализиран софтуер. Бързо и ефективно бюджетиране (практически пример):

  - LucaNet - общ преглед

  - Капиталов бюджет (Capital Budget)

  - Финансов бюджет (Financial Budget)

  - Оперативен бюджет (Operating Budget)

 • 11:00 – 11:45

  Контрол на изпълнението на плановете. Планиране на ликвидността:

  - Master Budget

  - Прогнозен паричен поток (Cash Flow)

 • 11:45 – 12:15 Кафе пауза.
 • 12:15 – 12:45

  Практически казуси

  - Множество версии на бюджети

  - Worst case, Best case сценарии

  - Автоматично превалутиране

  - Паралелни финансови отчети съгласно различни счетоводни стандарти и мениджмънт цели

 • 12:45 – 13:30

  Други възможности на LucaNet:

  - Management Dashboard и KPIs

  - Консолидиране на планови данни

  - Дефиниране на отчетни периоди, различни от календарните

Лектори

 • Десислава Българанова

  Мениджър финансови системи и решения в Balkan Services, сертифициран LucaNet експерт

 • Мирослава Белчева

  Финансов консултант в Balkan Services, сертифициран LucaNet експерт

 • Владимир Рашев

  Управител, Balkan Services