6 юни 2019 

Дигитална трансформация на финансовата консолидация

Полудневен специализиран семинар
Регистрирай се безплатно

Balkan Services организира 2-ро издание на специализирания семинар за финансова консолидация, на който ще бъде демонстриран ефективен и прецизен начин за автоматизиране на консолидационния процес. По време на събитието финансови експерти с дългогодишен опит ще представят софтуерно решение за оптимизиране на процесите по консолидация, което спестява време и усилия на ключови служители в холдинговите дружества.

За семинара

Защо да присъствате

 • Ще научите как значително да съкратите времето за изготвяне на консолидирани отчети
 • Ще управлявате процеса на придобиване на дъщерни дружества със съпътстващите изчисления на репутация и неконтролиращо участие
 • Ще разберете как да оптимизирате времето за равняване на вътрешногрупови сделки и разчети
 • Ще разгледате в детайли процеса на многостепенна консолидация на група и подгрупи
 • Ще проследите създаването на неограничен брой допълнителни справки: по различни периоди, валути, сравнителни данни, KPI и отчети за управлението
 • Ще можете да обмените опит с колеги от други холдингови дружества

За кого е подходящ семинарът

Събитието е насочено към всички, които участват активно в процеса по финансова консолидация на холдингови дружества:

 • Финансови директори
 • Финансови мениджъри
 • Финансови анализатори
 • Финансови контрольори
 • Представители на счетоводни отдели

Основни теми на семинара

В рамките на събитието ще бъдат представени примери и добри практики за финансова консолидация със специализиран софтуер, както и:

 • Визуализация на комплексни отчети и графики съгласно мениджмънт изискванията и приложимите счетоводни стандарти
 • Автоматично преизчисление на отчетите в чуждестранна валута
 • Възможности за сравнителен анализ на реални и планови данни, както и на различни версии на бюджет и прогнозиране
 • Интегриране на процесите по консолидация, планиране, прогнозиране и финансов анализ

По време на семинара ще бъде направена демонстрация на LucaNet – софтуерно решение за управление на финансовото представяне на организациите. То позволява бързо и прецизно изготвяне на консолидирани отчети – финансови и управленски, и планиране на ресурсите в компаниите.

Програма

Дигитална трансформация на финансовата консолидация
Четвъртък, 06 юни 2019
 
 • 9:00 до 09:30 ч.

  Регистрация

 • 09:30 до 09:40 ч.

  Представяне и запознаване

 • 09:40 до 10:00 ч.

  Дигитална трансформация на финансовата консолидация

 • 10:00 до 11:00 ч.

  Софтуерното решение за консолидация LucaNet - общ преглед, „възникване“ на данни в системата

 • 11:00 до 11:30 ч.

  Кафе пауза

 • 11:30 до 12:30 ч.

  Финансова консолидация – автоматизиране на процеса

 • 12:30 до 13:00 ч.

  Примери за специфични решения в практиката. Поглед в бъдещето – интеграция между консолидация и планиране

 • 13:00 до 14:00 ч.

  Време за въпроси и нетуъркинг

Лектори

 • Десислава Българанова

  Мениджър финансови системи и решения, Balkan Services

  Финансов експерт и консултант по внедряване на системи за управление на бизнеса, с повече от 15-годишен практически опит. Компетенциите й покриват управленско счетоводство и данъци, финансов мениджърски репортинг, финансова консолидация, планиране и бюджетиране. Участвала е в редица проекти за внедряване на ERP решения в банковия, търговския и индустриалния сектор. През последните години е с основен фокус и ръководи екипа по внедряване на решението за репортинг, консолидация и планиране LucaNet.

  Сертификати: LucaNet Certified professional

 • Мирослава Белчева

  Финансов консултант, Balkan Services

  Притежава повече от 25-годишен опит в сферата на финансите, заемайки позиции като финансов директор, главен счетоводител и консултант. Прилага своя дългогодишен опит при структуриране на процесите по финансова консолидация и планиране на различни организации, с цел успешно внедряване на LucaNet.

  Сертификати: LucaNet Certified professional

 • Галина Нанкинска

  Финансов консултант, Balkan Services

  Eксперт в процесите по планиране и прогнозиране, управленско счетоводство и репортинг с опит в големи холдингови структури. През последните няколко години се специализира в разработване и изпълнение на процесите по анализ, подготовка и внедряване на софтуера за финансова консолидация и планиране – LucaNet.

Безплатна регистрация

За участие в специализирания семинар за финансова консолидация е необходима предварителна безплатна регистрация чрез попълване на следната форма:

Организатор

Семинарът ще се проведе на следния адрес:

гр. София, бул. „Александър Малинов“ 79 Г

Конферентен център на хотел „Грами“, зала „Сердика“

Задайте своя въпрос