Analyze that! – Лекции на професионалисти, потребители и ускорено BI обучение в едно!

Твърде често в управлението на бизнеса, мениджърите са принудени да направят „най-доброто предположение“, когато взимат решения. А не трябва да е така – фактите трябва да са пред очите им.

Заповядайте на Business Intelligence конференция, на която ще разберете как едно приложение може да ви предоставя точни данни по всяко време, да анализирате и прогнозирате лесно и бързо и да изготвяте стратегиите си на база на реална информация за Вашия бизнес и тенденциите на пазара. Гадаенето и несигурността вече са в миналото – Analyze that!

За конференцията:
• Презентации на професионалисти във внедряването на BI системи
• Гост лектор Marius Stoica от Qlik – Един от трите водещи вендори на BI в света
• Реални потребители споделят своя опит – презентатори от Coca Cola Hellenic, Ficosota и ТВ Фантастико
• Практическа част с възможност Вие сами да създадете своето BI приложение!
• Възможност да зададете своите въпроси и да видите разработени приложения от индустрията, която Ви интересува Не забравяйте да вземете своите лаптопи, за да можете сами да създадете своите справки и анализи по време на практическата част!

Не забравяйте да вземете своите лаптопи, за да можете сами да създадете своите справки и анализи по време на практическата част!


Защо е важно за теб?

По време на конференцията нашите консултанти ще покажат как BI приложенията улесняват и оптимизират справките и анализите на:

- Продажбите по: продукти, категории, подкатегории, обекти, региони и др.
- Сравняват се продажбите по периоди
- P&L по – продукти, брандове и доставчици и др.
- Продажбите през доставчици
- Данните от програмите за лоялни клиенти
- Бонус схеми

По време на конференцията нашите консултанти ще покажат как BI приложенията ни улесняват и оптимизират анализите на:

- Дейността на търговски и медицинкси представители
- Наличности на склад
- Пазарния дял (по външни данни)
- Промоции и рабати

По време на конференцията нашите консултанти ще покажат как BI приложенията ни улесняват и оптимизират анализите на:

- Фазите на производство
- Ефективността на работната ръка
- Складовите наличности
- Ефективността и натоварването на машини и производствени линии
- Веригата за доставки
- Сложни, ежемесечни management reports и тяхното автоматично изпращане

По време на конференцията нашите консултанти ще покажат как BI приложенията ни улесняват и оптимизират анализите на:

- Credit Risk Reporting (CRR)
- Basel 2, Basel 3
- Приходи, разходи и рентабилност и тяхното управление
- Клиенти и тяхното сегментиране
- Финансов анализи

По време на конференцията нашите консултанти ще покажат как BI приложенията ни улесняват и оптимизират анализите на:

- Timesheets и тяхното управление
- P&L по дейности, проекти, услуги
- Качеството на услугите
- Бонус схеми