Уникална възможност да създадете сами своите справки и анализи!

Целта на практическата част е да Ви запознае с основните групи проблеми и съответно решения, които предлагат продуктите за Business Intelligence.


В обучението ще имате възможност да визуализирате примерни крайни резултати от Business Intelligence проекти за анализ на продажбите, ефективност на персонала, маркетинг активности, финансови показатели.

Практически ще анализирате данни в Business Intelligence среда, чрез създаване на справки, отчети, dashboards, бюджети.

За да можете да тествате сами как работи BI приложението, моля вземете със себе си Вашите персонални лаптопи. Нашите консултанти ще се погрижат да инсталират приложението на Qlik Sense по време на почивките и вие ще можете сами да създадете своите анализи!

Не забравяйте да вземете своите лаптопи, за да можете сами да създадете своите справки и анализи по време на практическата част!